KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI Amaç Bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu İmuneks Farma İlaç San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından, bu Politika’nın dayanağı yasal Mevzuat’a uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam…